Agenda

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

4.35 pm
40 mins

3.

Strategaeth Addysg – Caerdydd 2030 pdf eicon PDF 69 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.15 pm
30 mins

4.

Perfformiad dros dro ysgolion Caerdydd yn 2018/2019 pdf eicon PDF 57 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.45 pm
45 mins

5.

Cwricwlwm Newydd pdf eicon PDF 56 KB

6.30 pm

6.

Y Ffordd Ymlaen

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf