Eitem Agenda

Y Ffordd Ymlaen

Adolygu’r dystiolaeth a’r wybodaeth a gasglwyd wrth ystyried pob eitem agenda, cytuno ar sylwadau, argraffiadau a phryderon yr Aelodau i’w cyfleu i’r Aelod Cabinet perthnasol gan y Cadeirydd, a nodi eitemau i’w cynnwys ym Mlaenraglen Waith y Pwyllgor.

 

Cofnodion:

Trafododd Aelodau'r wybodaeth a dderbyniwyd a nodi nifer o broblemau y cytunai’r Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu hanfon, ar ran y Pwyllgor, at yr Aelodau Cabinet a’r Swyddogion perthnasol.