Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Lee Bridgeman Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Stephen Cunnah Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Heather Joyce Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Linda Morgan Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dan Naughton Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mike Phillips Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Ymddiheuriadau
Matthew Richards Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Yn bresennol