Cynghorydd Lee Bridgeman

Profile image for Cynghorydd Lee Bridgeman

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Llanrhymni

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

1af & 3ydd Dydd Llun o bob mis 4.00pm i 5.00pm ym Hyb Llanrumney, Countisbury Avenue

2il a 4ydd Dydd Llun mis 4.00pm i 5.00pm ym Llanrumney Hall

Dim cymorthfeydd ar Wyliau Banc nac yn ystod mis Awst.

Dewch os hoffech drafod unrhyw fater lleol neu fater cysylltiedig y Cyngor.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Lee.E.Bridgeman@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lee Bridgeman fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau