Cynghorydd Lee Bridgeman

Profile image for Cynghorydd Lee Bridgeman

Teitl: Cabinet Member for Housing & Communities (Cabinet Member Job Share)

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Llanrhymni

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Lee.E.Bridgeman@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lee Bridgeman fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau