Cynghorydd Lee Bridgeman

Profile image for Cynghorydd Lee Bridgeman

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Llanrhymni

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Lee.E.Bridgeman@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Lee Bridgeman fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau