Cynghorydd Dan Naughton

Profile image for Cynghorydd Dan Naughton

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Pentwyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Cymorthfeydd y Cyngor yn Hyb y Powerhouse, Round Wood, Llanedern, Caerdydd, CF23 9PN.

Mae’r Cyng. Naughton a’r Cyng. Carter yn cynnal Cymorthfeydd y Cyngor ar ddydd Sadwrn cyntaf a thrydydd dydd Sadwrn y mis am 10 am i 11 am yn y bore.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Daniel.Naughton@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975441

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Dan Naughton fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau