Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Linda Morgan

Ystadegau mynychu Cynghorydd Linda Morgan
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 5   62%
Cafwyd Ymddiheuriad:2   67% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   38%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Linda Morgan
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
26/06/2019 Cydbwyllgor Craffu ,26/06/2019 Absennol
17/05/2019 Cyngor ,17/05/2019 Yn bresennol
23/05/2019 Cyngor ,23/05/2019 Yn bresennol
20/06/2019 Cyngor ,20/06/2019 Yn bresennol
18/07/2019 Cyngor ,18/07/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
12/09/2019 Cyngor ,12/09/2019 Yn bresennol
11/06/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,11/06/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/07/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,09/07/2019 Yn bresennol
24/09/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,24/09/2019 Disgwyliedig
08/10/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,08/10/2019 Disgwyliedig