Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Linda Morgan

Ystadegau mynychu Cynghorydd Linda Morgan
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:6
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 3   50%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   50%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Linda Morgan
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Cyngor ,30/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor ,27/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
21/05/2020 Cyngor ,21/05/2020 Yn bresennol
17/12/2019 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,17/12/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
21/01/2020 Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ,21/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad