Eitem Agenda

Datgan Buddiannau

I’w gwneud ar ddechrau'r Eitem Agenda dan sylw, yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau.

 

Cofnodion:

Doedd dim datganiadau buddiannau yn y cyfarfod hwn.