Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Lee Bridgeman Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor Stephen Cunnah Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Heather Joyce Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Linda Morgan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Dan Naughton Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mike Phillips Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Disgwyliedig
Matthew Richards Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Disgwyliedig