Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Lee Bridgeman Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Stephen Cunnah Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Heather Joyce Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Linda Morgan Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dan Naughton Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mike Phillips Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Ymddiheuriadau
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Yn bresennol
Matthew Richards Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Yn bresennol