Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2017 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 2 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

73.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

74.

Cylch Gorchwyl

75.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

76.

Datganiad Buddiannau

77.

Cofnodion pdf eicon PDF 78 KB

78.

Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf – Trefniadau ail-gomisiynu pdf eicon PDF 89 KB

Dogfennau ychwanegol:

79.

Rhan y Gwasanaethau Plant o Gynllun Cyflawni'r Gwasanaethau Cymdeithasol 2017-19 pdf eicon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

80.

Cynllun Gweithredu Addysg a Dysgu Gydol Oes 2017-19 pdf eicon PDF 87 KB

Dogfennau ychwanegol:

81.

Rhaglen Waith pdf eicon PDF 81 KB

Dogfennau ychwanegol:

82.

Dyddiadau'r Cyfarfodydd nesaf.

83.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 319 KB

Dogfennau ychwanegol: