Eitem Agenda

Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf – Trefniadau ail-gomisiynu

(a)               Bydd y Cynghorydd Graham Hinchey, Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd) yn bresennol ac yn dymuno gwneud datganiad o bosibl.

 

(b)          Bydd Tony Young, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a’i swyddogion yn cyflwyno’r adroddiad a byddant yn ateb unrhyw gwestiynau all fod gan Aelodau;

 

(c)           Cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor;

 

(d)          Ystyrir camau i’w cymryd yn berthnasol i'r eitem hon ar ddiwedd y cyfarfod.

Dogfennau ategol: