Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19eg Gorffennaf, 2017 5.00 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Lee Bridgeman Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Daniel De'Ath Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Philippa Hill-John Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Heather Joyce Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Linda Morgan Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Jim Murphy Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Mike Phillips Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Disgwyliedig
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Disgwyliedig
Martyn Hutchings Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig