Eitem Agenda

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

Penodwyd y Cynghorydd Lee Bridgeman yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn a’r canlynol yn aelodau’r pwyllgor yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor ar 25 Mai 2017:

 

Y Cynghorwyr De’Ath, Philippa Hill-John, Joyce, Morgan, Murphy, Phillips, Singh a Rhys Taylor.

 

Carol Cobert (Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru), Patricia Arlotte (Cynrychiolydd yr Eglwys Babyddol), Karen Dell’Armi (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr) ac un sedd wag (Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr).