Eitem Agenda

Cynllun Gweithredu Addysg a Dysgu Gydol Oes 2017-19

(a)               Bydd y Cynghorydd Sarah Merry (Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau) yn bresennol ac mae’n bosibl y bydd hi am wneud datganiad.

 

 (b)       Bydd Nick Batchelar (Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes) a’i swyddogion yn cyflwyno’r adroddiad ac ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gan Aelodau;

 

 (c)       Cwestiynau gan Aelodau’r Pwyllgor;

 

(d)       Ystyrir camau i’w cymryd yn berthnasol i'r eitem hon ar ddiwedd y cyfarfod.

Dogfennau ategol: