Cynghorydd Ashley Lister

Profile image for Cynghorydd Ashley Lister

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol (Plant) (Rhannu Swydd Aelod Cabinet)

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Grangetown

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob dydd Sadwrn yn Hyb Grangetown o 10.30 am -12 canol dydd.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 873175

E-bost:  Ash.Lister@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Ashley Lister fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau