Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 20fed Mehefin, 2019 5.30 pm - Cyngor

12. Cynnig 1


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 10fed Medi, 2019 2.00 pm - Pwyllgor Archwilio

4.1 Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes, Nick Batchelar – Adroddiad Blynyddol ar Lywodraethu Ysgol, Balansau a Diffygion


Cyfarfod:  Dydd Llun, 16eg Mawrth, 2020 5.00 pm - Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

6c Swyddi Gwag Cyfredol Llywodraethwyr Awdurdod Lleol