Yn bresennol

Presenoldeb Cynghorydd Ashley Lister

Ystadegau mynychu Cynghorydd Ashley Lister
Ystadegyn Nifer Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:12
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   92%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   8%

Eglurhad o'r Ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cynghorydd Ashley Lister
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Yn bresennol
20/01/2020 Cyngor ,20/01/2020 Yn bresennol
30/01/2020 Cyngor ,30/01/2020 Yn bresennol
27/02/2020 Cyngor ,27/02/2020 Yn bresennol
21/05/2020 Cyngor ,21/05/2020 Yn bresennol
16/03/2020 Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol ,16/03/2020 Yn bresennol
21/01/2020 Pwyllgor Archwilio ,21/01/2020 Yn bresennol
15/01/2020 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,15/01/2020 Yn bresennol
19/02/2020 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,19/02/2020 Yn bresennol
11/03/2020 Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad ,11/03/2020 Yn bresennol
17/02/2020 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,17/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
04/03/2020 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol ,04/03/2020 Yn bresennol
28/01/2020 Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol ,28/01/2020 Yn bresennol