Cynghorydd Joel Williams

Profile image for Cynghorydd Joel Williams

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y Sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Joel.Williams@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Joel Williams fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau