Canlyniadau etholiadau ar gyfer Cardiff Central

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Etholaeth - Dydd Iau, 5ed Mai, 2016

Cardiff Central - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Jenny Ann Rathbone Welsh Labour / Llafur Cymru 10016 38% Wedi'i ethol
Eluned Sian Parrott Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 9199 35% Heb ei ethol
Joel Williams Plaid Geidwadol Cymru 2317 9% Heb ei ethol
Glyn Thomas Wise Plaid Cymru - The Party of Wales 1951 7% Heb ei ethol
Mohammed Islam UKIP Wales 1223 5% Heb ei ethol
Helen Amelia Womack Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 1150 4% Heb ei ethol
Jane Louise Croad Annibynnol 212 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 26068
Etholaeth 57177
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 26215
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 156
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jenny Ann Rathbone 38% Wedi'i ethol
Eluned Sian Parrott 35% Heb ei ethol
Joel Williams 9% Heb ei ethol
Glyn Thomas Wise 7% Heb ei ethol
Mohammed Islam 5% Heb ei ethol
Helen Amelia Womack 4% Heb ei ethol
Jane Louise Croad 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd98
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol56
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi2
Cyfanswm a wrthodwyd156