Canlyniadau etholiadau ar gyfer Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Pontprennau a Phentref Llaneirwg - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Cynghorydd Dianne Rees Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 1851 30% Wedi'i ethol
Joel Williams Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 1760 28% Wedi'i ethol
Georgina Ann Phillips Welsh Labour / Llafur Cymru 1134 18% Heb ei ethol
Shane Peter Andrews Welsh Labour / Llafur Cymru 891 14% Heb ei ethol
David Gwynfor Davies Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 200 3% Heb ei ethol
Mary Naughton Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 176 3% Heb ei ethol
David Keigwin Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 167 3% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 6179
Etholaeth 7221
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 3216
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Y nifer a bleidleisiodd 45%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Cynghorydd Dianne Rees 30% Wedi'i ethol
Joel Williams 28% Wedi'i ethol
Georgina Ann Phillips 18% Heb ei ethol
Shane Peter Andrews 14% Heb ei ethol
David Gwynfor Davies 3% Heb ei ethol
Mary Naughton 3% Heb ei ethol
David Keigwin 3% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Rejected2
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol1
Cyfanswm a wrthodwyd3