Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Mehefin, 2021 4.00 pm, Pwyllgor Craffu Amgylcheddol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Ramesh Patel Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Owen Jones Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jacqueline Parry Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Thomas Parkhill Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Oliver Owen Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Emma Sandrey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter Wong Aelod Pwyllgor Yn bresennol