Cynghorydd Peter Wong

Profile image for Cynghorydd Peter Wong

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Plasnewydd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Rydym yn cynnal cymorthfeydd cynghori rheolaidd i bobl sy’n byw yn ward Plasnewydd.
Dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd dydd Sadwrn o bob mis (ac eithrio mis Awst) o 10am - 11am yn Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan, CF23 5HW (nesaf i Rec y Rhath), yn Ystafell Gymunedol 2. Dim angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwansamaeth i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Peter.Wong@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975639

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Peter Wong fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau