Cynghorydd Peter Wong

Profile image for Cynghorydd Peter Wong

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Plasnewydd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob bore dydd Sadwrn (heblaw mis Awst) - 10.00am - 11.00 am yn Llyfrgell Penylan a Chanolfan Gymunedol, Heol Ninian.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwansamaeth i Aelodau
Ystafell 286 Neuadd y sir
Glanfa I werydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Peter.Wong@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07779 975639

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Peter Wong fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau