Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 4ydd Hydref, 2018 9.30 am, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Graham Hinchey Cadeirydd Disgwyliedig
Cynghorydd Susan Elsmore Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Ashley Lister Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Cynghorydd Joel Williams Aelod Pwyllgor Disgwyliedig