Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6ed Awst, 2018 3.00 pm, Pwyllgor Penodi - Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Gwasanaethau Plant

Lleoliad:   Ystafell Gynadledda'r - Lefel 5, Neuadd y Sir, Glanfa'r, Caerdydd

Cyswllt:    Gill Nurton
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Susan Elsmore Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Graham Hinchey Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ashley Lister Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Claire Marchant Swyddog Disgwyliedig
Sarah McGill Swyddog Disgwyliedig
Councillor Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Joel Williams Aelod Pwyllgor Yn bresennol