Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 13eg Tachwedd, 2018 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt:    Mandy Farnham
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Lee Bridgeman Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Daniel De'Ath Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Philippa Hill-John Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Heather Joyce Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Linda Morgan Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Mike Phillips Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rhys Taylor Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kanaya Singh Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Patricia Arlotte Cynrychiolydd Gatholig Rufeinig Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Carol Cobert Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru Cynrychiolydd Eglwys Yn bresennol
Rebecca Crump Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Yn bresennol
Karen Dell'Armi Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Cynrychiolydd Rhiant-Lywodraethwr Ymddiheuriadau
Chloe Burrage Cyngor Ieuenctid Y Cyhoedd Yn bresennol
Martyn Hutchings Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig