Cynghorydd Daniel De'Ath

Profile image for Cynghorydd Daniel De'Ath

Teitl: Arglwydd Faer

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Plasnewydd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Bob bore dydd Sadwrn (heblaw mis Awst) - 10.00am - 11.00 am yn Llyfrgell Penylan a Chanolfan Gymunedol, Heol Ninian.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

E-bost:  Daniel.DeAth@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07581 421273

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Daniel De'Ath fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau