Cynghorydd Daniel De'Ath

Profile image for Cynghorydd Daniel De'Ath

Teitl: Yr Aelod Cabinet dros Trafnidiaeth a Chynllunio Strategol

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Plasnewydd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Rydym yn cynnal cymorthfeydd cynghori rheolaidd i bobl sy’n byw yn ward Plasnewydd.
Dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd dydd Sadwrn o bob mis (ac eithrio mis Awst) o 10am - 11am yn Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan, CF23 5HW (nesaf i Rec y Rhath), yn Ystafell Gymunedol 2. Dim angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Swyddfa'r Cabinet
Ystafell 512
Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872420

E-bost:  Daniel.DeAth@caerdydd.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Daniel De'Ath fel Vcard

Cyfrifoldebau

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau