Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol - Dydd Mawrth, 6ed Hydref, 2020 4.30 pm

Lleoliad: MS Teams

Cyswllt: Graham Porter 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

8.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

9.

Datgan Buddiannau

10.

Cofnodion pdf eicon PDF 204 KB

11.

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir - Diweddariad Covid pdf eicon PDF 476 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Rheoli Gwastraff - Diweddariad Covid pdf eicon PDF 278 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Cynllunio Rhaglen Waith 2020/21 pdf eicon PDF 305 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Caerdydd Un Blaned - Nodyn Briffio Aelodau pdf eicon PDF 456 KB

15.

Ôl-osod Tai - Cymhwysedd Hyblyg yr Awdurdod Lleol ar gyfer Eco pdf eicon PDF 372 KB

16.

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Adroddiad Blynyddol Drafft 2019/20 pdf eicon PDF 274 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Eitemau Brys (os oes rhai)

18.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 3 Tachwedd 2020 am 4.30pm