Eitem Agenda

Ôl-osod Tai - Cymhwysedd Hyblyg yr Awdurdod Lleol ar gyfer Eco

Eitem i'r Pwyllgor drafod cynnwys yr adroddiad sydd i'w gyflwyno i'r Cabinet o'r enw 'Ôl-osod Tai – Cymhwysedd Hyblyg Awdurdod Lleol ar gyfer Eco'. Nod yr adroddiad hwn yw cymeradwyo a chyhoeddi "Datganiad o Fwriad" i'r Cyngor ddefnyddio "Cymhwysedd Hyblyg Awdurdod Lleol ar gyfer ECO" y Llywodraeth, fel y gall aelwydydd sy'n dlawd o ran tanwydd o broject Cronfa Cartrefi Cynnes Rhentu Doeth Cymru, a phrojectau posibl yn y dyfodol o natur debyg, elwa o gyllid ychwanegol gan y sector preifat i wella eu cartrefi.

 

Dogfennau ategol: