Eitem Agenda

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Adroddiad Blynyddol Drafft 2019/20

Bydd y Prif Swyddog Craffu yn siarad â'r Aelodau am gynnwys Adroddiad Blynyddol Drafft y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol. Gofynnir i’r aelodau ystyried yr adroddiad, penderfynu a oes angen unrhyw newidiadau a chytuno ar fformat terfynol i’w gyflwyno i’r Cyngor.

 

 

Dogfennau ategol: