Eitem Agenda

Caerdydd Un Blaned - Nodyn Briffio Aelodau

Eitem i'r Pwyllgor drafod cynnwys yr adroddiad sydd i'w gyflwyno i'r Cabinet o'r enw 'Caerdydd Un Blaned – Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd', ac i drafod trefniadau ar gyfer ymarfer craffu byr i fwydo i mewn i'r ymarfer ymgynghori ehangach ar gyfer strategaeth Caerdydd Un Blaned.

 

 

Dogfennau ategol: