Eitem Agenda

Rheoli Gwastraff - Diweddariad Covid

Rhoi cyfle i'r Pwyllgor ystyried sefyllfa bresennol y Gwasanaeth Rheoli Gwastraff, a'r effaith y mae argyfwng presennol Covid wedi'i chael ar ddarparu gwasanaethau a phrojectau cyfalaf.

 

 

Dogfennau ategol: