Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 11eg Mehefin, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 61 KB

6.

Cynllun Cyflawni Cyfarwyddiaeth y Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 325 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth Addysg pdf eicon PDF 361 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif - Ailddatblygu Ysgolion Cantonian, Riverbank a Woodlands pdf eicon PDF 79 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Datblygu Rhaglen Waith 2019-20 pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Gohebiaeth pdf eicon PDF 45 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 47 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

Eitemau Brys (os oes rhai)

13.

Y Ffordd Ymlaen

14.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf