Eitem Agenda

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

Penodwyd y Cynghorydd Lee Bridgeman yn Gadeirydd y Pwyllgor hwn a’r canlynol yn aelodau’r pwyllgor, yng nghyfarfod blynyddol y Cyngor ar 23 Mai 2019:

 

Y Cynghorwyr Cunnah, Philippa Hill-John, Joyce, Mackie, Phillips, Taylor a Singh; ac

Aelodau cyfetholedig: Patricia Arlotte, Carol Cobert, Rebecca Crump a Karen Dell’Armi