Cynghorydd Mary McGarry

Profile image for Cynghorydd Mary McGarry

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Plasnewydd

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Rydym yn cynnal cymorthfeydd cynghori rheolaidd i bobl sy’n byw yn ward Plasnewydd.
Dydd Sadwrn cyntaf a’r trydydd dydd Sadwrn o bob mis (ac eithrio mis Awst) o 10am - 11am yn Llyfrgell a Chanolfan Gymunedol Pen-y-lan, CF23 5HW (nesaf i Rec y Rhath), yn Ystafell Gymunedol 2. Dim angen apwyntiad.

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286, Neuadd y Sir
Glanfa Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Mary.McGarry@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07714 275915

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Mary McGarry fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 03/05/2012 - 04/05/2017
  • 04/05/2017 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau