Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 28ain Mawrth, 2019 4.30 pm - Cyngor

21. Penderfyniadau Brys - Ysgol Gynradd Gatholig Sant Pedr


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mai, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

2. Datgan Buddiannau


Cyfarfod:  Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm - Cyngor

15. Tâl a Lwfans Aelodau 2019 - 2020


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 5ed Mehefin, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol

4. Datganiadau o Fuddiant


Cyfarfod:  Dydd Iau, 18fed Gorffennaf, 2019 4.30 pm - Cyngor

25. Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020