Canlyniadau etholiadau ar gyfer Plasnewydd

Etholiadau'r Cyngor Caerdydd 2017 - Dydd Iau, 4ydd Mai, 2017

Plasnewydd - canlyniadau
Election Candidate Plaid Pleidleisiau % Outcome
Susan Janet Lent Welsh Labour / Llafur Cymru 2408 14% Wedi'i ethol
Cynghorydd Daniel De'Ath Welsh Labour / Llafur Cymru 2311 13% Wedi'i ethol
Deborah Mary Samothrakis Welsh Labour / Llafur Cymru 2159 12% Wedi'i ethol
Peter Wong Welsh Labour / Llafur Cymru 2055 12% Wedi'i ethol
Manzoor Ahmed Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1545 9% Heb ei ethol
Y Cynghorydd Robin Rea Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1531 9% Heb ei ethol
Cadan Dyfynnog Hedd Ap Tomos Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1410 8% Heb ei ethol
Richard Anthony Jerrett Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 1300 7% Heb ei ethol
Daniel Stuart William Ward Wales Green Party / Plaid Werdd Cymru 560 3% Heb ei ethol
Mariana Diaz Montiel Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 371 2% Heb ei ethol
Angharad Florence Price Lewis Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 346 2% Heb ei ethol
Matthew Gwyn Lloyd Cardiff Plaid - Plaid Cymru Caerdydd 331 2% Heb ei ethol
Enid Margaret Harries Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 297 2% Heb ei ethol
Lucy Golding Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 289 2% Heb ei ethol
Rowland Hemingway Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 252 1% Heb ei ethol
Marc Gonzalez Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru 223 1% Heb ei ethol
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 4
Y pleidleisiau dilys a fwriwyd 17388
Etholaeth 11851
Nifer y papurau pleidleisio a roddwyd 4611
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 17
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Susan Janet Lent 14% Wedi'i ethol
Cynghorydd Daniel De'Ath 13% Wedi'i ethol
Deborah Mary Samothrakis 12% Wedi'i ethol
Peter Wong 12% Wedi'i ethol
Manzoor Ahmed 9% Heb ei ethol
Y Cynghorydd Robin Rea 9% Heb ei ethol
Cadan Dyfynnog Hedd Ap Tomos 8% Heb ei ethol
Richard Anthony Jerrett 7% Heb ei ethol
Daniel Stuart William Ward 3% Heb ei ethol
Mariana Diaz Montiel 2% Heb ei ethol
Angharad Florence Price Lewis 2% Heb ei ethol
Matthew Gwyn Lloyd 2% Heb ei ethol
Enid Margaret Harries 2% Heb ei ethol
Lucy Golding 2% Heb ei ethol
Rowland Hemingway 1% Heb ei ethol
Marc Gonzalez 1% Heb ei ethol
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
Heb ei farcio neu'n ddi-rym oherwydd ansicrwydd6
Pleidleisio dros fwy nag un blaid gofrestredig neu ymgeisydd unigol10
Ysgrifen neu farc y gellid y pleidleisiwr yn cael eu nodi1
Cyfanswm a wrthodwyd17