Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 25ain Mai, 2021 10.00 am, Is-bwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Ystafell E, Neuadd y Ddinas - Neuadd y Ddinas

Cyswllt:    Graham Porter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Norma Mackie Cadeirydd Yn bresennol
Cynghorydd Bob Derbyshire Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Lancaster Aelod Pwyllgor Yn bresennol