Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25ain Medi, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol
Councillor David Walker Cadeirydd Disgwyliedig
Councillor Rodney Berman OBE Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Bernie Bowen-Thomson Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Jane Henshaw Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Ashley Lister Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Norma Mackie Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Councillor Rod McKerlich Aelod Pwyllgor Disgwyliedig
Nicola Newton Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig