Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 25ain Medi, 2019 4.30 pm, Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Chraffu Perfformiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt:    Kate Rees
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor David Walker Cadeirydd Yn bresennol
Councillor Rodney Berman OBE Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bernie Bowen-Thomson Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jane Henshaw Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ashley Lister Aelod Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Norma Mackie Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Rod McKerlich Aelod Pwyllgor Yn bresennol
Nicola Newton Prif Swyddog Craffu Disgwyliedig