Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 15fed Ionawr, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

9. Adroddiad Arolygiad Estyn – Ysgol Gynradd Gatholig Pedr Sant


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 12fed Mawrth, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

6. Darpariaeth Ysgol Newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentre Llaneirwg


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 11eg Mehefin, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

8. Cynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth Addysg


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

5. Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg -2018-2019


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 24ain Medi, 2019 4.30 pm - Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

6. Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 Gwasanaethau Plant