Cynghorydd Calum Davies

Profile image for Cynghorydd Calum Davies

Plaid: Ceidwadwyr

Ward: Radur a Phentre-Poeth

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Cardiff
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Calum.Davies@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07977 395585

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Calum Davies fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau