Cynghorydd Claudia Boes

Profile image for Cynghorydd Claudia Boes

Plaid: Welsh Labour / Llafur Cymru

Ward: Tyllgoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  02920 872020

E-bost:  Claudia.Boes@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07977395591

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Claudia Boes fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau