Cynghordydd Robert Hopkins

Profile image for Cynghordydd Robert Hopkins

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Cyncoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Manylion Cymhorthfa

Oherwydd yr anawsterau cyfredol ni allaf gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ond mae modd cysylltu â mi ar y cyfeiri e-bost neu rif ffôn isod i ddelio ag unrhyw ymholiadau neu bryderon sydd gennych

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
c/o Member Services
Room 283
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  07976440550

E-bost:  Robert.Hopkins2@cardiff.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghordydd Robert Hopkins fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau