Cynghorydd Robert Hopkins

Profile image for Cynghorydd Robert Hopkins

Plaid: Welsh Liberal Democrats / Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Ward: Cyncoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 
Gwasanaethau i Aelodau
Ystafell 286
Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

Rhif Ffôn Busnes:  029 20872020

E-bost:  Robert.Hopkins2@caerdydd.gov.uk

Ffôn Symudol:  07976 440550

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cynghorydd Robert Hopkins fel Vcard

Cyfarfodydd Pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 16/09/2019 - 08/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/07/2027

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Etholiadau