Agenda

Dros dro, Cyngor
Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm
5 mins

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 205 KB

4.35 pm
5 mins

4.

Cwestiynau Cyhoeddus

4.40 pm
5 mins

5.

Deisebau

4.45 pm
5 mins

6.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

4.50 pm
5 mins

7.

Hysbysiad o Swydd Wag pdf eicon PDF 95 KB

4.55 pm
15 mins

8.

Adolygiad o Gorsafoedd Pleidleisio pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.10 pm
30 mins

9.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.40 pm
20 mins

10.

Polisi Enwi Strydoedd pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.00 pm
45 mins

11.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

Egwyl

Hysbysiad o Gynnig

7.00 pm
30 mins

12.

Cynnig 1

7.30 pm
30 mins

13.

Cynnig 2

8.00 pm
60 mins

14.

Cwestiynau ar Lafar

9.00 pm

15.

Materion Brys

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir

9.00 pm
5 mins

16.

Bws Caerdydd, Penodi Cyfarwyddwr Gweithredol pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.05 pm

17.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 100 KB

18.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 113 KB

19.

Cwestiynau Ysgrifenedig