Agenda

Dros dro, Cyngor
Dydd Iau, 24ain Hydref, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

4.30 pm
5 mins

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 205 KB

4.

Isetholiad yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

4.40 pm
5 mins

5.

Cwestiynau Cyhoeddus pdf eicon PDF 81 KB

4.45 pm
5 mins

6.

Deisebau

4.50 pm
5 mins

7.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

4.55 pm
5 mins

8.

Hysbysiad o Swydd Wag pdf eicon PDF 95 KB

5.00 pm
15 mins

9.

Adolygiad o Gorsafoedd Pleidleisio pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.15 pm
30 mins

10.

Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.45 pm
20 mins

11.

Polisi Enwi Strydoedd pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.05 pm
45 mins

12.

Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet pdf eicon PDF 85 KB

Dogfennau ychwanegol:

Egwyl

Hysbysiad o Gynnig

7.05 pm
30 mins

13.

Cynnig 1 pdf eicon PDF 29 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.35 pm
30 mins

14.

Cynnig 2 pdf eicon PDF 30 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.05 pm
60 mins

15.

Cwestiynau ar Lafar pdf eicon PDF 76 KB

9.05 pm

16.

Materion Brys

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir

9.05 pm
5 mins

17.

Bws Caerdydd, Penodi Cyfarwyddwr Gweithredol pdf eicon PDF 108 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.10 pm

18.

Penodiadau Pwyllgor pdf eicon PDF 100 KB

19.

Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 113 KB

20.

Cwestiynau Ysgrifenedig pdf eicon PDF 220 KB

Amendment Sheet 24.10.19 pdf eicon PDF 91 KB