Eitem Agenda

Cwestiynau Ysgrifenedig

Yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, Rheol 17(f), caiff Cwestiynau Ysgrifenedig eu hystyried a’r ymateb ei gynnwys fel cofnod yng nghofnodion y cyfarfod.

 

Dogfennau ategol: