Agenda a Chofnodion

Blynyddol, Cyngor - Dydd Iau, 23ain Mai, 2019 4.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, CF10 3ND

Cyswllt: Gill Nurton 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Ethol Cadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019 - 2020

3.

Cyhoeddiadau'r Cadeirydd

4.

Penodi Dirprwy Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019 - 2020

5.

Pleidlais o Ddiolch

6.

Teyrngedau i'r Cynghorydd Wendy Congreve

7.

Datgan Buddiannau

8.

Cofnodion pdf eicon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer

10.

Addewid Caerdydd pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cyhoeddiadau'r Arweinydd sy'n ymwneud â'r Flwyddyn Ariannol i ddod

12.

Penodi Aelodau'r Cabinet (pan fo etholiad o'r fath yn ddisgwyliedig)

13.

Sefydlu Pwyllgorau Sefydlog y Cyngor ar gyfer 2019-2020 pdf eicon PDF 155 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

Dyrannu Seddau ac Enwebu a Phenodi Aelodau i Bwyllgorau pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

15.

Ethol Cadeiryddion a Dirprwy Gadeiryddion Pwyllgorau pdf eicon PDF 122 KB

16.

Penodi Cynrychiolwyr Cyngor i Gyrff Allanol pdf eicon PDF 84 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Lwfansau a Thaliadau Cydnabyddiaeth yr Aelodau ar gyfer 2019 - 2020 pdf eicon PDF 182 KB

18.

Rhaglen o Gyfarfodydd y Cyngor pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

19.

Rheol Presenoldeb Chwe mis Cynghorwyr - Cymeradwyo Absenoldeb pdf eicon PDF 99 KB

20.

Materion Brys