Eitem Agenda

Ethol Cadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019 - 2020

Mae’r Cyfansoddiad yn darparu y bydd y Cyngor yn ethol Cadeirydd y Cyngor yn ei Gyfarfod Blynyddol