Eitem Agenda

Penodi Dirprwy Gadeirydd y Cyngor ar gyfer 2019 - 2020

Mae’r Cyfansoddiad yn darparu y bydd y Cyngor yn ethol Dirprwy Cadeirydd y Cyngor yn ei Gyfarfod Blynyddol