Eitem Agenda

Penodi Aelodau o'r Cabinet (lle mae etholiad o'r fath yn ddyledus)