Eitem Agenda

Datganiadau o Fuddiant

Derbyn datganiadau buddiannau (i’w gwneud yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau).