Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019 2.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

18.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

19.

Datgan Buddiannau

20.

Cofnodion pdf eicon PDF 210 KB

21.

Brîff ar Gymorth ac Atal Cynnar pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

22.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaeth Mabwysiadu Rhanbarthol pdf eicon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 2018-19 pdf eicon PDF 235 KB

Dogfennau ychwanegol:

24.

Adroddiad ar Gynnydd Troseddwyr Ifanc pdf eicon PDF 220 KB

Dogfennau ychwanegol:

25.

Adroddiad Perfformiad Chwarter Dau - Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 244 KB

Dogfennau ychwanegol:

27.

Eitemau Brys (os oes rhai)

28.

Dyddiad y cyfarfod nesaf