Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc - Dydd Mawrth, 12fed Rhagfyr, 2017 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Mandy Farnham 

Eitemau
Rhif Eitem

35.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

36.

Datganiad Buddiannau

37.

Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

38.

Blaenoriaethau Band B - Ysgolion yr 21ain Ganrif – Adroddiad Cabinet Drafft pdf eicon PDF 59 KB

Dogfennau ychwanegol:

39.

Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Chwarter 2 - Addysg pdf eicon PDF 60 KB

Dogfennau ychwanegol:

40.

Adroddiad Perfformiad Chwarter Dau - Gwasanaethau Plant pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

41.

Y Ffordd Ymlaen

42.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.

43.

Gohebiaeth yn dilyn Cyfarfod y Pwyllgor pdf eicon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol: